ZIMA 2015 - ZNIŻKI


 

Cena modułu to 500 zł*

 

 * zniżki nie sumują się!!!


Opłaty za kolonie należy dokonać na konto:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy,
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

nr konta: 13 1090 1072 0000 0001 1991 0510
Bank Zachodni WBK

(z dopiskiem: ZIMA 2015 + imię i nazwisko dziecka)