LATO 2016 - ZNIŻKI


 
Cena modułu (1 tygodnia) to 500,00 zł*

 

50 %

 • dzieci i wnuki pracowników WSG

20%

 • osoby, które zapiszą dziecko do końca kwietnia 2016r.
 • osoby, które zapiszą dziecko na 2 moduły
 • studenci Uniwersytetu Dziecięcego WSG

15%

 • osoby, które zapiszą dziecko do końca maja 2016r.
 • dzieci studentów i absolwentów WSG

10%

 • osoby, które zapiszą dziecko do czerwca 2016r.
 • osoby, które zapiszą rodzeństwo (10% na każde dziecko)
 • uczestnicy półkolonii zimowych 2016 i letnich 2015
 • dzieci i wnuki słuchaczy Uniwersytet Trzeciego Wieku WSG
 • rodzeństwo dzieci zapisanych do Przedszkola Akademickiego WSG i Żłobka Akademickiego WSG

 

* zniżki nie sumują się!!!


 Opłaty za półkolonie należy dokonać na konto:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy,
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

nr konta: 13 1090 1072 0000 0001 1991 0510
Bank Zachodni WBK

(z dopiskiem: LATO 2016 + imię i nazwisko dziecka)