LATO 2014 - ZNIŻKI


 

Cena modułu to 500 zł*

 

 • dzieci i wnuki pracowników WSG
 • osoby, które zapiszą dziecko do końca kwietnia 2014 r.
 • studenci Uniwersytetu Rodzinnego WSG


 • osoby, które zapiszą dziecko do końca maja 2014 r. 
 • dzieci studentów i absolwentów WSG


 • osoby, które zapiszą dziecko do końca czerwca 2014 r. 
 • osoby, które zapiszą dziecko na dwa turnusy (10% na każdy turnus)
 • osoby, które zapiszą rodzeństwo  (10% na każde dziecko)
 • uczestnicy ferii zimowych 2014 lub letnich 2013
 • dzieci i wnuki słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG
 • rodzeństwo dzieci zapisanych do przedszkola akademickiego


 

 * zniżki nie sumują się!!!


Opłaty za kolonie należy dokonać na konto:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy,
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

nr konta: 13 1090 1072 0000 0001 1991 0510
Bank Zachodni WBK

(z dopiskiem: LATO 2014 + imię i nazwisko dziecka)